Historie

Te blir ofte ansett for å være en typisk engelsk drikk og de har drukket te i mer enn 350 år, men faktisk går historien om te mye lenger tilbake i tid.

Historien begynner i Kina og i følge legenden, i 2737 før Kristus, satt den kinesiske keiseren Shen Nung under et tre mens hans tjener kokte drikkevann når noen blader fra treet falt ned i vannet. Shen Nung, en anerkjent urtelege, bestemte seg for å prøve brygget som tjeneren tilfeldigvis hadde laget. Treet var Camellia sinensis og drikken som oppstod var det vi nå kjenner som te.

Det er umulig å vite om det er noe sannhet i historien, men te-drikking ble utvilsomt etablert i Kina mange århundrer før man en gang hadde hørt om det her i vesten. Beholdere for te har blitt funnet i graver datert til Han dynastiet (206 før Kristus - 220 etter Kristus), men det var under Tang dynastiet (618 - 906 etter Kristus) at te ble etablert som nasjonaldrikken i Kina. Den ble så populær at i det åttende århundre skrev forfatteren Lu Yu den første boken om te, "Ch'a Ching" ("Te Klassikeren"). Det var like etter dette at te først ble introdusert i Japan av buddhist-munker som hadde vært i Kina for å studere. Te-drikking har blitt en viktig del av japansk kultur.

Det skulle gå lenge før te kom til Europa, men på slutten av 1500-tallet er det registrert omtaler av te også i Europa. Både i engelske oversettelser av reiseskildringer fra hollandske Jan Hugo van Lin-Schooten (1597), som nevnte navnet te ("chaa") og metoder for brygging av te i Kina, og av de russiske kosakk-høvdingene Petrov og Yalyshev som hadde vært i Kina og beskrev den lokale drikken te.

På midten av 1600-tallet er det omtalt transport av te til Europa både sjøveien til Nederland og landeveien til Russland hvor Tsar Mikhail Fyodorovich Romanov fikk noen bokser utsøkt te med den kinesiske ambassadøren.

Etter dette økte populariteten til te i Europa raskt og i 1657 åpnet Garway's Coffee House permanent tehandel i London og East India Company åpnet i 1679 London te-auksjon (som var i drift helt frem til 1998).

Te ble raskt en motedrikk for sosieteten i Europa og på grunn av den høye prisen forble den lenge en drikk for de velstående.

Først på 1800-tallet ble te vanlig blant den jevne europeer, men det var stor forskjell på bruken av te i de ulike landene hvor Storbritannia, Irland og Russland var i en særstilling når det gjaldt forbruk av te.

I den senere tid har de helsemessige fordelene med te fornyet populariteten til te og også i Norge er det et økende forbruk (selv om vi har langt igjen før vi når opp til forbruket i landene med høyest forbruk av te).

Med nyere vitenskapelig forskning som indikerer at te-drikking kan ha direkte helsemessige fordeler, er det helt sikkert at også i årene som kommer vil det være plass til en god kopp te i hverdagen!

Kilder: United Kingdom Tea Council og teatips.ru